Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi | 2019

Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi - 2019

Sekreterya

Kongre Sekreteryası

Yük.Çev.Müh.- Oşinograf Sait AĞDACI

Düzenleme Kurulu Başkanı

Tuğba UÇANKUŞ

Düzenleme Kurulu Sekreteri

 

 

KONGRE YAZIŞMA ADRESİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez

Adres              : HATAY 2 SOKAK 24/17 06650 ÇANKAYA - ANKARA

Telefon           : +90 312 4198071

Faks                : +90 312 4198074

E-posta           : cmo@cmo.org.tr

Web                :://www.cmo.org.tr/index.php